Inledd frånvaroutredning i grundskola - Anmälan - för utförare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt skollagen (2018:1098) 7 kap.19 a § ansvarar rektor för att skyndsamt utreda en elevs frånvaro, oavsett om den är giltig eller ogiltig. När skolan har påbörjat en utredning om en elevs frånvaro ska rektor se till att frånvaron snarast anmäls till huvudmannen.

När huvudman är annan än hemkommunen så ska anmälan till elevens hemkommun göras.

Uppföljning
Anmälan om inledd frånvaroutredning till huvudman eller hemkommun följs upp på ett systematiskt sätt vid två tillfällen per år. Uppföljning med frågor skickas ut under vecka 11 samt vecka 41 till anmälaren. Syftet är att följa upp om frånvaron är pågående och i vilken omfattning eller om ärendet kan avslutas.

När anmälan är pågående och ej har avslutats så behöver inte en ny anmälan skickas in. Om anmälan är avslutad får anmälaren en bekräftelse på att anmälan är avslutad.

OBS! För elev med sekretessmarkering ("skyddad identitet") ska du inte använda denna e-tjänst. I dessa fall, kontakta Ewa-Maria Sturesson, 08-731 70 78.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa