Inledd frånvaroutredning i grundskola - Anmälan - för utförare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt skollagen (2018:1098) 7 kap.19 a § ansvarar rektor för att skyndsamt utreda en elevs frånvaro, oavsett om den är giltig eller ogiltig. När skolan har påbörjat en utredning om en elevs frånvaro ska rektor se till att frånvaron snarast anmäls till huvudmannen.

När huvudman är annan än hemkommunen så ska anmälan till elevens hemkommun göras.

OBS! För elev med sekretessmarkering ("skyddad identitet") ska du inte använda denna e-tjänst. I dessa fall, kontakta Ewa-Maria Sturesson, 08-731 70 78.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa