Ledvik särskild undervisningsgrupp - Ansökan - för utförare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Gällande ansökan till Ledvik särskild undervisningsgrupp

Ansökan gäller enbart för elever som är inskrivna i en grundskola på Lidingö.

OBS! För elev med sekretessmarkering ("skyddad identitet") ska du inte använda denna e-tjänst. I dessa fall, kontakta Per Wirén: per.wiren@lidingo.se

Det här ska ansökan innehålla

  • Rektors beslut om placering i särskild undervisningsgrupp enligt skollagen (2010:800), 3 kap 11§ med tillhörande underlag.
  • USS/Pedagogisk utredning
  • Åtgärdsprogram
  • Neuropsykiatrisk utredning och /eller logopedutredning
  • Eventuell kognitiv utredning
  • Eventuell ytterligare utredning eller annan relevant dokumentation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa