Kulturarrangemang - Redovisning

LÄS MER

Redovisningsdatum
Redovisningen skickas in så snart som möjligt efter arrangemangets genomförande via e-tjänsten. Den ska dock vara Lärande- och kulturförvaltningen tillhanda senast den 31 januari för arrangemang som genomförts föregående höst och senast den 30 augusti för vårens arrangemang. För sent inkommen redovisning behandlas inte. Föreningen ska på begäran av Lärande- och kulturförvaltningen kunna styrka sina kostnader.

Sekretesskyddade personuppgifter eller saknar svenskt personnummer
Om barnet eller vårdnadshavare har sekretesskyddade personuppgifter kan du inte använda denna e-tjänst. Då kontaktar du istället kundcenter.lkf@lidingo.se.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa