Bidrag för förening - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Innan ni skickar in en ansökan om bidrag ber vi er kontrollera att ni skickat in de obligatoriska handlingar som krävs för att föreningen ska vara aktuell för bidrag. Dessa handlingar ska laddas upp direkt på er förenings sida i FRI. Vid problem med uppladdning sänd era handlingar till idrott@lidingo.se för att få hjälp.

Obligatoriska handlingar för samtliga bidrag är:

 1. Signerat årsmötesprotokoll*
 2. Signerad revisionsberättelse*
 3. Verksamhetsberättelse och ekonomiskt bokslut*
 4. Verksamhetsplan och budget

* för startbidrag för nybildade föreningar kan dessa handlingar utelämnas.

Respektive bidrag kan sedan kräva olika typer av underlag utöver de ovan uppräknade. Dessa specificeras nedan och bifogas direkt i ansökan.

Startbidrag för nybildade föreningar:

 • Protokoll från det möte då föreningen bildades
 • Föreningens stadgar och verksamhetsplan
 • Styrelsemedlemmarnas namn, adress och funktion
 • En beskrivning av den verksamhet föreningen har genomfört fram till dagen för ansökan, såsom typ av aktivitet, antal deltagare och deras ålder

Bidrag till lokaler, anläggningar och förråd

 • Underlag för betalda hyror och fakturor under föregående period
 • Hyresavtal

Ungdomspeng samt innovations- och utvecklingsbidrag

 • Projektbeskrivning innehållande mål och syfte, målgrupp, metod, tidplan, budget (intäkter och kostnader) samt hur projektet kommer att utvärderas och hanteras efter projekttidens slut.

Grundbidrag och aktivitetsbidrag

Här krävs inga särskilda handlingar. Bidraget söks via Aktivitetskort på nätet och beräknas utifrån den verksamhet föreningen registrerar där.
Behöver ni hjälp med inloggning, kontakta idrott@lidingo.se

Förening för personer med funktionsnedsättning:

För detta bidrag krävs inga särskilda handlingar utöver de grundläggande. Däremot ska medlemsantal anges i ansökan.

Sekretesskyddade personuppgifter eller saknar svenskt personnummer
Om du har sekretesskyddade personuppgifter kan du inte använda denna e-tjänst. Då kontaktar du istället kundcenter.lkf@lidingo.se.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa