Studieavbrott gymnasium - Anmälan till hemkommunen - för utförare

LÄS MER

När en elev börjar eller slutar vid en gymnasieskola med en annan huvudman än hemkommunen, ska huvudmannen snarast registrera avbrottet i Ungdoms -och elevdatabasen (UEDB) och även meddela detta till hemkommunen enligt Skollagen 15 kap 15 §

Detsamma gäller om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl är frånvarande i betydande utsträckning.
Denna skyldighet påverkar inte huvudmannens ansvar för att ge stöd eller särskilt stöd till elever. Lag (2014:1002).

Sekretesskyddade personuppgifter eller saknar svenskt personnummer
Om du eller eleven har sekretesskyddade personuppgifter kan du inte använda denna e-tjänst. Då kontaktar du istället Inta Heimdal, inta.heimdal@lidingo.se.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa