Omsorg på obekväm arbetstid - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Omsorg på obekväm arbetstid - ansökan
Barn på Lidingö erbjuds omsorg från ett års ålder till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år i de fall vårdnadshavare uppfyller kraven enligt stadens riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid.

Omsorg beviljas terminsvis 1 januari - 30 juli och 1 augusti - 31 december. Handläggningstiden är upp till två månader från att komplett ansökan inkommit.

Vi kommer behandla ansökan först när samtliga sökande signerat den.

Sekretesskyddade personuppgifter eller saknar svenskt personnummer
Om elev eller vårdnadshavare har sekretesskyddade personuppgifter kan du inte använda denna e-tjänst. Då kontaktar du istället kundcenter.lkf@lidingo.se.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa