Gymnasiestudier utomlands - Ansökan om ersättning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Utlandsstudier

Elever som vill studera utanför Sverige har möjlighet att ta med skolpengen till en svensk gymnasieskola utomlands. 

Detta gäller alla gymnasieelever som är folkbokförda på Lidingö. Elevens skolpeng betalas då direkt till skolan.

Riktlinjer för gymnasiepeng för studier vid svenska utlandsskola hittar du här.

Sekretesskyddade personuppgifter eller saknar svenskt personnummer
Om elev eller vårdnadshavare har sekretesskyddade personuppgifter kan du inte använda denna e-tjänst. Då kontaktar du istället kundcenter.lkf@lidingo.se.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa