Specialkost - Anmälan gällande barn/elev

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du använder denna e-tjänst för att anmäla ditt barns behov av specialkost. Specialkost kan beviljas om barnet:

  • har födoämnesallergi som kan styrkas med läkarintyg eller journalutdrag
  • behöver specialkost på grund av medicinska orsaker som kan styrkas med läkarintyg eller journalutdrag, till exempels diabetes
  • behöver specialkost på grund av andra orsaker som kan styrkas med läkarintyg eller journalutdrag
  • behöver specialkost av religiösa eller etiska skäl.

Läs mer på www.lidingo.se/skolmaten.

Sekretesskyddade personuppgifter eller saknar svenskt personnummer
Om barnet eller vårdnadshavare har sekretesskyddade personuppgifter kan du inte använda denna e-tjänst. Då kontaktar du istället kundcenter.lkf@lidingo.se.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa