Överföra/rekvirera elevjournal från skola utanför Lidingö - Samtycke

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Elevhälsojournalen är en sekretessbelagd handling som endast skolhälsovården har tillgång till. Elevhälsojournalen följer eleven under hela skoltiden och innehåller samlad information om elevens hälsa och utveckling. Här finns information om bland annat vaccination, syn, hörsel, vikt och längd.

Byter eleven grundskola behöver skolhälsovården vårdnadshavares medgivande för att begära journalen från den tidigare skolan. Vid byte av gymnasieskola behövs antingen elevens medgivande eller vårdnadshavares.

Denna e-tjänst går även att använda för att ge samtycke till skolhälsovården att inhämta uppgifter från tidigare Barnavårdscentral (BVC).

Sekretesskyddade personuppgifter eller saknar svenskt personnummer
Om barnet eller vårdnadshavare har sekretesskyddade personuppgifter kan du inte använda denna e-tjänst. Då kontaktar du istället kundcenter.lkf@lidingo.se.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa