Hälsouppgifter - Gymnasiestart

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I samband med att eleven börjar gymnasiet ber vi er fylla i denna e-tjänst så noga som är möjligt. Skolhälsovården behöver få information om er dotter/son har något funktionshinder eller problem med hälsan, alternativt andra svårigheter som kan påverka skolgången och vara av betydelse för den kommande skolsituationen.

Endast skolsköterskan och skolläkaren har tillgång till de uppgifter du lämnar och de har lagstadgad tystnadsplikt.

Väljer du att skriva ut och fylla i e-formuläret för hand lämnar du formuläret till ansvarig skolsköterska på ditt barns skola.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa