Vaccination - Samtycke

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kommunen ansvarar, tillsammans med landstinget, för att erbjuda vårdnadshavare möjligheten att vaccinera sina barn i skolan. Att vaccinera sig är frivilligt och du som vårdnadshavare måste ge ditt samtycke. Samtliga vårdnadshavare måste lämna sitt samtycke.

Informationen samlas in av Lärande- och kulturförvaltningen och det är Utbildningsnämnden som är personuppgiftsansvarig.

Samtycket är giltigt tills den vaccination vårdnadshavare samtycker till är genomförd.

Sekretesskyddade personuppgifter eller saknar svenskt personnummer
Om barnet eller vårdnadshavare har sekretesskyddade personuppgifter kan du inte använda denna e-tjänst. Då kontaktar du istället kundcenter.lkf@lidingo.se.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa