Bygg - Senareläggning av obligatorisk ventilationskontroll, ansökan om

LÄS MER

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är en kontroll av inomhusklimatet och ventilationssystemet i en byggnad. Kontrollen ska enligt lag göras vart tredje eller vart sjätte år, beroende på användning och ventilationstyp. Det är byggnadens ägare som är ansvarig att se till så att kontrollen genomförs, och att besiktningsprotokollet skickas in till miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Om det finns särskilda skäl får miljö- och stadsbyggnadsnämnden besluta att senarelägga en OVK. Särskilda skäl kan till exempel vara att en byggnad berörs av en omedelbar ändringsåtgärd. Exempel på sådana ändringsåtgärder är en ombyggnation, ändring av ventilationen eller att en byggnad eller lokal inte är i bruk.

I den här e-tjänsten kan du göra en ansökan om senareläggning. Ansökan om senareläggning är avgiftsfri.

 

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
miljo.stadsbyggnad@lidingo.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Projektbeskrivning/anledning till senareläggning
  • Tidplan för arbetet
  • Typ av ventilationssystem (befintligt och ev nytt)

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. Skatteverket.

Du kan också spara ett påbörjat ärende och skicka in vid ett senare tillfälle.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa