Bygg - Obligatorisk ventilationskontroll

LÄS MER

I den här tjänsten kan du som ventilationskontrollant eller byggnadsägare lämna in protokoll från genomförd ventilationskontroll (OVK).

Du behöver ha e-legitimation för att logga in i tjänsten.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
miljo.stadsbyggnad@lidingo.se