Var går ditt barn i skolan?

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vi saknar information om var ditt barn går i skola. Vi ber dig därför att via denna e-tjänst informera Lidingö stad om vilken skola och vilken årskurs ditt barn går. Går ditt barn i årskurs F-6 önskar vi även information om ditt barn är inskriven i fritidshem eller fritidsklubb.

Enligt skollagen (2010:800) är barn skolpliktiga från höstterminen det år då de fyller sex år. Skolplikten upphör vid vårterminens utgång det kalenderår då barnet fyller 16 år. Kommunen där barnet är folkbokfört ska säkerställa att barnet är inskriven i en skola. 

Vi rekommenderar dig även att fylla i dina kontaktuppgifter på www.lidingo.se/skolwebben samt ange hushållets inkomst om ditt barn har en placering i fritidshem eller fritidsklubb så er faktura blir rätt då Lidingö stad kommer fakturera er för platsen.

Sekretesskyddade personuppgifter eller saknar svenskt personnummer
Om barnet eller vårdnadshavare har sekretesskyddade personuppgifter kan du inte använda denna e-tjänst. Då kontaktar du istället kundcenter.lkf@lidingo.se.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa