Beräkning av din avgift

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst/blankett används för att pröva reducering av avgift. Eventuell reducering av avgift görs ej bakåt i tiden utan gäller från och med att uppgifter om inkomster och boendekostnader är mottagen. Vid signering av e-tjänst eller blankett försäkrar du att de uppgifter du lämnat är riktiga och fullständiga. Vid signering bekräftar du också att du är medveten om skyldighet att meddela ändrade uppgifter som kan påverka avgiftens storlek.

Omsorgs- och socialförvaltningen kan komma att begära in underlag.

För ansökan om bostadstillägg kontakta Pensionsmyndigheten på telefon 0771- 776 776 eller www.pensionsmyndigheten.se

Blanketten skickas till:
Lidingö stad Omsorgs- och socialförvaltningen
181 82 Lidingö

Mer information om avgifterna finns på www.lidingo.se. Det går också bra att ställa frågor till avgiftshandläggaren, telefon 08-7313114

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa