Återställningsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Återställningsbidrag till vissa ägare av bostadshus

Av lagen om bostadsanpassningsbidrag framgår att vissa ägare av bostadshus kan beviljas återställningsbidrag.

Ägare av bostadshus med hyresgäster

Ägare av bostadshus med hyreslägenheter kan få återställningsbidrag om alla villkor är uppfyllda. Till exempel ett bostadsbolag som äger ett flerbostadshus med hyreslägenheter eller den som äger ett en- eller tvåbostadshus. Bidrag kan i dessa fall lämnas för återställning inne i själva bostaden men också för återställning i anslutning till bostaden.

Den som äger ett en- eller tvåbostadshus som inte hyrs ut kan inte få återställningsbidrag. Den som anpassat sin villa kan alltså inte få återställningsbidrag om behovet av anpassningen, till exempel en hiss, upphört.

Återställningsbidrag kan ges för särskilda boendeformer

Enligt 6 § 2018 års lag om bostadsanpassningsbidrag lämnas inte längre bostadsanpassningsbidrag för vissa särskilda boendeformer som räknas upp i paragrafen. men om en boende i en sådan boendeform har beviljats bostadsanpassningsbidrag enligt äldre bestämmelser kan återställningsbidrag beviljas när behovet upphört.

Inget bidrag för att återställa anpassningar som hyresvärden tidigare låtit utföra efter att ha övertagit rätten till bostadsanpassningsbidrag

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa