Frånvaro i betydande utsträckning på gymnasium - Anmälan - för utförare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Fr.o.m. 1 januari 2015 är huvudmannen för gymnasieskolor och anpassad gymnasieskola skyldig att snarast anmäla elever under 20 år som utan giltigt skäl är frånvarande i betydande utsträckning till elevens hemkommun (skollagen 15 kap 15§). Denna skyldighet fråntar inte skolan ansvaret för att utreda vad frånvaron beror på. Vid upprepad eller längre frånvaro ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt (skollagen 15 kap 16 §). Skolan har även fortsatt ansvar att ge särskilt stöd till elever i behov (skollagen 3 kap 6-8 §).

Anmälan om frånvaro i betydande utsträckning ska skickas till hemkommunen Lidingö stad i samband med att rektor inleder en frånvaroutredning gällande elevens omfattande frånvaro.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa