Samtycke för visning av kontaktuppgifter på webbplatsen

LÄS MER

Stadens förtroendemannaregister innehåller aktuella uppgifter om till exempel adress och telefonnummer. De som besöker stadens webbplats har möjlighet att bland annat se vilka nämnder som finns i staden och vilka ledamöter som ingår i dessa. Här finns också uppgifter om varje ledamots olika uppdrag. Enligt personuppgiftslagen krävs det samtycke för att få registrera och publicera vissa personuppgifter på internet.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa