Autogiro - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Autogiro är ett enkelt sätt att betala fakturor och passar bra för återkommande betalningar. Lidingö stad erbjuder autogiro för till exempel hyra, boendeparkering, avgift för förskola, fritidsverksamhet, hemtjänst och äldreboende.

Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren efter medgivande av betalaren. Med autogiro dras pengarna automatiskt på rätt dag det vill säga de når betalningsmottagaren på fakturans förfallodag.  Det kostar ingenting att använda autogiro.

Villkor för Autogiro 

Sekretesskyddade personuppgifter eller saknar svenskt personnummer
Om barnet eller vårdnadshavare har sekretesskyddade personuppgifter kan du inte använda denna e-tjänst. Du ansöker i stället på blanketten som du kan ladda ner här intill.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa