Schakt och trafikanordningsplaner, ansökan

LÄS MER

Här får du information och instruktioner på hur du ansöker om schakt och trafikanordningsplaner på Lidingö stads mark

Frågor om e-tjänsten

Tekniska förvaltningen
teknik.fastighet@lidingo.se