Installation av cistern

LÄS MER

Ska du installera en cistern för diesel, eldningsolja eller spillolja måste du anmäla det till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Anmälan görs via blanketten till höger och skickas till:

miljo.stadsbyggnad@lidingo.se

eller

Lidingö stad
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
181 82 Lidingö

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
miljo.stadsbyggnad@lidingo.se