Bygg - Slutbesked, ansökan

LÄS MER

I den här e-tjänsten ansöker du om slutbesked i ett pågående bygglovsärende. 

Du behöver ha e-legitimation för att logga in i tjänsten.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
miljo.stadsbyggnad@lidingo.se