Bygg - Ta del av beslut som granne eller sakägare

LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du  ta del av beslut i ett bygglovsärende där du är berörd granne eller annan sakägare.

Du behöver ha e-legitimation för att logga in i tjänsten.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
miljo.stadsbyggnad@lidingo.se