Bygg - Lämna svar vid grannhörande

LÄS MER

I den här e-tjänsten lämnar du svar vid ett grannhörande som skickats till dig. 

Du behöver ha e-legitimation för att logga in i tjänsten. 

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
miljo.stadsbyggnad@lidingo.se