Bygg - Bygglov och anmälningspliktiga åtgärder

LÄS MER

I den här e-tjänsten ansöker du om bygglov, marklov eller rivningslov. Du kan också anmäla installation av eldstad, ändra VA eller ventilation eller andra anmälningspliktiga åtgärder. 

Du behöver ha e-legitimation för att logga in i tjänsten.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
miljo.stadsbyggnad@lidingo.se