Livsmedelsverksamhet - lämna uppgifter för omklassning enligt ny riskklassningsmodell

LÄS MER

Livsmedelsverksamhet – lämna uppgifter för omklassning av din verksamhet enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell.

Du behöver ha e-legitimation för att logga in i tjänsten.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
miljo.stadsbyggnad@lidingo.se