Livsmedelsanläggning, registrera eller ändra

LÄS MER

Om du ska starta eller ta över ett kafé, en restaurang, en butik eller annan verksamhet som hanterar livsmedel måste du först anmäla det till miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Du behöver ha e-legitimation för att logga in i tjänsten. 

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
miljo.stadsbyggnad@lidingo.se