Klagomål på inomhusmiljö

LÄS MER

Om du upplever problem eller störningar som fastighetsägaren inte tar ansvar för kan du vända anmäla det till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Du ska alltid kontakta den som är ansvarig för problemet innan du vänder dig till staden. 

Du kan välja att vara anonym med ditt klagomål. Väljer du att vara anonym kan du inte få någon återkoppling i ditt ärende.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
miljo.stadsbyggnad@lidingo.se