Installation av värmepump, anmälan/ansökan

LÄS MER

I denna e-tjänst kan du anmäla borrning av bergvärme och installation av värmepumpsanläggning. 

Du behöver ha e-legitimation för att logga in i tjänsten. 

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
miljo.stadsbyggnad@lidingo.se