God man eller förvaltare, intresseanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Upplysningar

För att bli god man krävs följande:

1. Personbevis, som du beställer från Skatteverket.

2. Ett personligt brev där du beskriver din bakgrund, lite om dig och vilka uppdrag som du kan tänka dig (gamla huvudmän, unga huvudmän, ensamkommande flyktingbarn, personer med avancerad eller mer vardaglig ekonomi etc.)

3. Utdrag från Rikspolisstyrelsens belastningsregister. Detta insänds i obrutet kuvert.

4. Förvaltarfrihetsbevis.

5. Två ojäviga personer, dvs ej nära anhörig eller släkting, som skriftligen intygar att de personligen känner dig och att de anser att du är rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig att vara god man/förvaltare.

Vi har även som rutin att göra en registerförfrågan hos Kronofogdemyndigheten

För att gå vidare med intresseanmälan fyll i följande formulär, det skickas in elektroniskt till överförmyndaren. De begärda handlingarna skickas i ett separat brev.

Lidingö stad
Överförmyndarexpeditionen
181 82 Lidingö

Vid frågor, kontakta oss via kundtjänst 08-731 31 01 eller mejl overformyndaren@lidingo.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa