Hygienisk behandling, bassängbad och solarium - anmälan eller ändring

LÄS MER

Verksamheter med behandlingar som kan innebära en smittorisk är anmälningspliktiga. Även bassängbad och solarium kräver anmälan. Syftet med anmälan är att avgöra om den valda lokalen är lämplig samt säkerställa att kraven ur hälsoskyddssynpunkt uppfylls. 

Obs! Miljö- och stadsbyggnadsnämnden handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats.

Anmälan ska ha kommit in till miljö- och stadsbyggnadskontoret senast 6 veckor innan lokalen tas i bruk. För att du ska kunna få ett svar på din anmälan är det viktigt att du fyller i den fullständigt och bifogar de dokument som ombeds.

Vi tar ut en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige, för att handlägga anmälan.
För att läsa mer om avgifter och aktuell taxa se: www.lidingo.se/taxor

De här handlingarna behöver bifogas vid anmälan:

 • OVK protokoll med luftflödesmätningar
 • Skalenlig ritning över anläggningen, skala 1:50 med bassänger, toaletter, duschar och omklädningsrum, städutrymme etc. utritat.
 • Egenkontrollprogram
 • Information om bassänger och volym. Processbeskrivning av vattenrening och flöden, reningsmetod för badvatten (t.ex. filtertyp), flöde genom filter (m3/h), omsättningstid (ggr/dygn), spädvattenmängd (l/badande) och övrig teknik (t.ex. flockning, UV-ljus)
 • Vattenprovtagningsschema inklusive parametrar

De här handlingarna behöver bifogas vid anmälan:

 • Skalenlig ritning över anläggningen, skala 1:50 med solariebäddar, toaletter, duschar, omklädningsrum, städutrymme etc. utritat.
 • Egenkontrollprogram
 • Solarietillverkarens intyg att respektive solarium överensstämmer med kraven i svensk standard

Som anmälningspliktig verksamhet betraktas hygienisk behandling där det finns risk för blodsmitta eller annan smitta genom användning av skalpeller, nålar eller
andra liknande stickande/skärande verktyg, till exempel fotvård, microneedling, piercing, tatuering, kosmetisk tatuering, håltagning med pistol mm.

Har du läkarlegitimation ska du anmäla din verksamhet till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) och inte till miljö- och stadsbyggnadskontoret.

De här handlingarna behöver bifogas vid anmälan:

 • Skalenlig ritning över anläggningen, skala 1:50 med behandlingsrum, diskutrymme, toaletter, handfat, städutrymme, etc. utritat.
 • Egenkontrollprogram

Om ni kommer att hantera livsmedel vid anläggningen ska detta anmälas till miljö- och stadsbyggnadskontoret, eftersom livsmedelshantering kan kräva registrering.

Om ni bygger nya lokaler, bygger om- eller till befintliga, eller om det tidigare funnits en annan verksamhet i lokalerna kan det krävas bygglov. 

Beroende på verksamhet kan även andra tillstånd krävas, till exempel från tekniska förvaltningen.

 

Följande behövs för e-tjänsten

 • Adress till verksamhet
 • Ritningar och egenkontrollprogram för respektive verksamhet, läs vidare till vänster

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. Skatteverket och Bolagsverket.

Du kan också spara ett påbörjat ärende och skicka in vid ett senare tillfälle.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa