Hämtning av restavfall var fjärde vecka, Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Förutsättningen för att få dispens från Lidingö stads renhållningsordning, det vill säga hämtning var fjärde vecka, är att du som fastighetsägare:

  • Källsorterar allt förpackningsmaterial på återvinningsstationer avsedda för förpackningsmaterial
  • Har abonnemang för hämtning av utsorterat matavfall

eller

  • Komposterar allt matavfall på den egna fastigheten (”Anmälan om kompostering av annat avfall än trädgårdsavfall” ska lämnas till miljö- och stadsbyggnadskontoret) och vidtar åtgärder för att förhindra/förebygga att olägenhet för människors hälsa eller miljö uppstår

eller

  • Har installerat en avfallskvarn (och har fått tillstånd av tekniska förvaltningen att ansluta en avfallskvarn till kommunala VA-nätet)

Ifyllt formulär kräver fastighetsägarens elektroniska signering.

Utskriven ansökan med bilagor kan skickas till:
Lidingö stad
Tekniska förvaltningen
181 82 Lidingö

Frågor om e-tjänsten

Tekniska förvaltningen
teknik.fastighet@lidingo.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa