Ansökan om hemtjänst och trygghetslarm

LÄS MER

Hemtjänst och trygghetslarm

I denna e-tjänst kan du ansöka om:

 • Trygghetslarm
 • Hemtjänst

Efter att din ansökan har inkommit så kommer biståndshandläggare att kontakta dig för att göra en utredning kring ditt behov av bistånd.  

Du får själv välja vilken hemtjänstutförare du vill ha. Här kan du hitta och jämföra hemtjänstutförare.

 

Vad kostar hemtjänst och trygghetslarm?

Läs med om avgifter här.

 

Saknar du e-legitimation eller behöver hjälp med din ansökan kontaktar du vårt kundcenter som hjälper dig vidare till en biståndshandläggare. 

Lidingö stads kundcenter
Telefon: 08-731 31 32

Trygghetslarm är en tjänst som gör det möjligt för dig att komma i kontakt med personal vid oförutsedda situationer och är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga.

Vem kan ansöka

Du som är folkbokförd på Lidingö och har fyllt 65 år kan ansöka om trygghetslarm och beviljas detta utan en behovsprövning. Om ni är två i hushållet som behöver ett trygghetslarm måste båda ansöka och få varsitt beslut.

Om du behöver annat stöd av hemtjänst eller ett särskilt boende ansöker du om detta till en biståndshandläggare.

Val av hemtjänstutförare

Du kommer att behöva välja en hemtjänstutförare som ansvarar för larmutryckningar mellan kl. 07-22 alla dagar i veckan. Mellan kl. 22-07 ansvarar Lidingö stads nattgrupp. Information om valbara hemtjänstutförare finner du här: Jämför hemtjänstutförare. Du kan avstå från att välja och blir då tilldelad en hemtjänstutförare enligt turordningslista.

Installation och nycklar

För att få ett trygghetslarm måste du lämna två uppsättningar nycklar till hemtjänsten. Hemtjänsten behöver nyckel till över- och underlås till bostaden och portnyckel/nyckelbricka för att komma in dygnet runt. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller för hemförsäkringen när du lämnar ifrån dig dina nycklar.

Lidingö stads larminstallatörer sköter installation av trygghetslarmet och mottar nycklarna. De kontaktar dig när beslutet om trygghetslarm är klart. Ni kommer då överens om lämplig tid för installation av trygghetslarmet. I samband med installationen får du mer information om hur larmet fungerar.

Avgifter

Trygghetslarm är förenat med en fast månadsavgift som debiteras oavsett om du larmar eller inte. Avgiftsbeslut skickas separat. Mer information om avgifter finner du här:  Avgifter

Personuppgifter som behandlas

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer

I samband med att en anmälan genomförs kan även andra typer av uppgifter förekomma beroende på vad uppgiftslämnaren anger för typ av information.  I vissa fall kan personuppgifter av känslig karaktär förekomma.  

Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan.

Du kan kontakta Lidingö stad för att få information om vilka av dina personuppgifter staden behandlar. Det gör du genom att använda e-tjänsten "Begäran om registerutdrag". Du kan begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter genom att skicka e-post till dataskydd@lidingo.se.

Genom att du klickar ”Slutför” i sista steget av denna e-tjänst ska du vara medveten om att de personuppgifter du angett kommer behandlas av Omsorgs - och socialförvaltningen för handläggning av detta ärende. Läs mer på www.lidingo.se/gdpr om hur Lidingö stad hanterar personuppgifter.

Rättslig grund för behandlingen

 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Om du tycker att Lidingö stad behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för stadens hantering av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
Omsorgs- och socialnämnden

 

 

Frågor om e-tjänsten

Omsorgs- och socialförvaltningen
omsorg.social@lidingo.se
Kundcenter: 08-731 30 00
www.lidingo.se

Personuppgiftsansvarig

Omsorgs- och socialnämnden
omsorg.social@lidingo.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Fråga om inloggning

Om du väljer alternativet att logga in och starta e-tjänsten kommer uppgifter hämtas från andra system t.ex. Skatteverket. 

Du kan även välja att fylla i e-tjänsten utan att logga in men behöver då signera sin ansökan i slutet av e-tjänsten.

 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa