Kvicksilverförorenade avloppsrör, anmälan om sanering

LÄS MER

Inom tandvården har det alltid funnits farliga ämnen. Det är viktigt att de hanteras på rätt sätt. Hanteringen av kvicksilver från amalgam är särskilt viktig. För att minska spridning krävs det att tandvårdsverksamheter utför sanering av kvicksilverförorenade avloppsrör, bland annat i samband med nedläggning eller överlåtelse av kliniken. Även i fall då ett stambyte eller andra åtgärder i avloppsrör kopplade till tandvårdsverksamheter ska genomföras kan en kvicksilversanering krävas.

Du ska skicka en anmälan till miljö- och stadsbyggnadskontoret innan saneringen påbörjas, enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899),  minst sex veckor före planerat startdatum. 

Alla rördelar och installation som omhändertas ska hanteras som farligt avfall. 

Bifoga en ritning eller enkel skiss där du markerar vilka röravsnitt som åtgärdas respektive inte åtgärdas, samt ange längd och rördimension.

Avgift

För handläggning av anmälan tas en fast avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. För aktuell taxa se: www.lidingo.se

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter

Ditt ärende handläggs i ett annat system

Obs! Miljö- och stadsbyggnadsnämnden handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Ritning över lokalens ledningar, där de rör som ska saneras är markerade
  • Information om den totala rörlängd som ska saneras
  • En anlitad transportfirma som innehar tillstånd för transport av farligt avfall från länsstyrelsen

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. Skatteverket och Bolagsverket.

Du kan också spara ett påbörjat ärende och skicka in vid ett senare tillfälle.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa