Lämna motion, interpellation eller fråga till fullmäktige

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna E-tjänst anger du om det är en motion, interpellation eller fråga som du vill lämna in. Du kan endast lämna in ett ärende per e-tjänst. 

Fråga ska skickas in senast tre arbetsdagar före det sammanträde vid vilket du avser att ställa den

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa