Miljöfarlig verksamhet, anmälan om

LÄS MER

Miljöfarlig verksamhet

Denna e-tjänst ska du använda om du tänkt att starta en anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 22 § miljöbalken. Det kan gälla till exempel  bensinstationer, krossar, tryckerier, växthus, skjutbanor, anläggningar för tillverkning av färg, plastprodukter, återvinning och bearbetning av avfall.

Läs mer om miljöfarlig verksamhet
 

Obs! Miljö- och stadsbyggnadsnämnden handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats.

Anmälan ska göras senast 6 veckor före planerad start av verksamheten.
Vi tar ut en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige, för att handlägga anmälan.
För att läsa mer om avgifter och aktuell taxa se: www.lidingo.se/taxor

Följande behövs för e-tjänsten

  • Karta lokalisering
  • Ritning över verksamheten
  • VA- ritning
  • Säkerhetsdatablad (KIFS)
  • Egenkontrollprogram

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. Skatteverket och Bolagsverket.

Du kan också spara ett påbörjat ärende och skicka in vid ett senare tillfälle.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa