Enskild avloppsanläggning, ansökan/anmälan om tillstånd för

LÄS MER


Innan du kan göra en ansökan/anmälan måste du veta vilken avloppslösning du ska ha. Kontakta gärna en entreprenör/konsult som kan hjälpa dig att välja avloppslösning, planera anläggningens utformning och senare bygga den. De brukar även kunna hjälpa till att fylla i e-tjänsten och ta fram de uppgifter/handlingar som ska bifogas i ansökan/anmälan. Miljö- och stadsbyggnadskontoret är tillsynsmyndighet och kan därför inte hjälpa dig välja avloppslösning eller att upprätta handlingar till din ansökan/anmälan.

 

På avloppsguiden.se finns detaljerad information om olika avloppslösningar, exempel på företag som gör avloppsutredningar och entreprenörer som utför avloppsanläggningar. Observera att Miljö- och stadsbyggnadskontoret inte har granskat eller utvärderat företagen.

 

Vi tar ut en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige, för att handlägga anmälan.
För att läsa mer om avgifter och aktuell taxa se: www.lidingo.se/taxor

Om din ansökan/anmälan avser en avloppsanläggning med infiltration ska du gräva 2 provgropar. Groparna ska vara 1,5-2 meter djupa eller ner till berg, och grävs på tänkt område för infiltration. Provgroparna behövs för att du ska kunna lämna uppgifter i ansökan/anmälan och för att kunna ta ett jordprov för siktanalys. En kunnig entreprenör kan hjälpa dig med detta. Mer information om provgrop och siktanalys hittar du på avloppsguiden.se

Observera! Fyll inte igen provgroparna efter markundersökningarna utan låt dem vara öppna så att vi kan dem vid vår besiktning på fastigheten.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Situationsplan

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. Skatteverket.

Du kan också spara ett påbörjat ärende och skicka in vid ett senare tillfälle.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa