Uttag från spärrat konto

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Begäran om att få göra uttag från spärrat konto kan antingen göras skriftligen till överförmyndaren eller via vårt e-formulär.

Gode män, förvaltare och förmyndare är ansvariga för förvaltningen av den enskildes medel. Om medlen förbrukas, ska det vara till den enskildes uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. De medel som inte förbrukas ska vara placerade så att trygghet finns för deras bestånd och så att skäligt avkastning erhålls.

Väljer du att skriva ut och fylla i formuläret för hand, ska det skickas till:

Lidingö stad
Överförmyndarexpeditionen
181 82 Lidingö

Vid frågor, kontakta oss via kundtjänst 08-731 31 01 eller mejl overformyndaren@lidingo.se


För att starta formuläret vänligen klicka 'Nästa'.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa