Dödsboanmälan / Ekonomiskt bistånd till begravning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Dödsboanmälan
Om den avlidnes tillgångar endast täcker begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsboet, kan en dödsboanmälan i vissa fall ersätta en bouppteckning. Den avlidne får då inte äga någon fast egendom eller tomträtt i Sverige eller utomlands. I dessa fall ska i stället en bouppteckning göras.

Det är endast kommunen som kan göra en dödsboanmälan.

Ekonomiskt bistånd till begravning
Om dödsboet saknar tillgångar till begravning kan Omsorgs- och socialnämnden i vissa fall bevilja bistånd till begravningskostnader. I Lidingö stad motsvarar biståndet maximalt ett halvt prisbasbelopp, vilket år 2024 är 28 650  kronor. Från detta belopp avräknas de tillgångar som finns i dödsboet.

Följande handlingar behöver bifogas din ansökan:

 • Dödsfallsintyg - Beställs från Skatteverket
 • Kopia av senaste inkomstdeklaration - Gäller även maka/make och sambo
 • Kontrolluppgifter och slutskattebesked från Skatteverket - Gäller även maka/make och sambo
 • Kapital- och räntebesked - Från samtliga aktuella banker
 • Kontoutdrag från dödsdagen och framåt - Från samtliga aktuella banker
 • Kontoöversikt/engagemangsöversikt - Från samtliga aktuella banker
 • Testamente - Om sådant finns
 • Faktura och/eller kvitto avseende begravningskostnader
 • Inventeringsprotokoll från bankfack - Om bankfack finns
 • Bouppteckning - Om sådan finns
 • Gåvobrev - Om sådant finns
 • Äktenskapsförord - Om sådant finns

Ovan handlingar bifogas i slutet av din ansökan i steget "Bifoga filer"

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Bilagor enligt informationen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa