Ansökan enligt LSS

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan enligt LSS

Har du någon form av varaktig funktionsnedsättning? Det finns stöd och service för att underlätta vardagen för dig och dina anhöriga. Du behöver ansöka och få godkänt av en biståndshandläggare för att få en stödinsats. 

Här kan du läsa mer om stöd och service som finns för personer med funktionsnedsättning.

Saknar du e-legitimation eller behöver du hjälp med din ansökan kontaktar du vårt kundcenter som hjälper dig vidare till en handläggare. 

Lidingö stads kundcenter
Telefon: 08-731 31 32

 

 

 

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan.

Du kan kontakta Lidingö stad för att få information om vilka av dina personuppgifter staden behandlar. Det gör du genom att använda e-tjänsten "Begäran om registerutdrag". Du kan begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter genom att skicka e-post till dataskydd@lidingo.se.

Genom att du klickar ”Slutför” i sista steget av denna e-tjänst ska du vara medveten om att de personuppgifter du angett kommer behandlas av utbildningsnämnden för handläggning av detta ärende. Läs mer på www.lidingo.se/gdpr om hur Lidingö stad hanterar personuppgifter.

Rättslig grund för behandlingen

  • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
  • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid

  • 1 år

 

Övrigt om lagringstid

Efter lagringstiden kommer uppgifterna att raderas (gallras).

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Om du tycker att Lidingö stad behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för stadens hantering av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
Omsorgs- och socialnämnden

 

Frågor om e-tjänsten

Omsorgs- och socialförvaltningen
omsorg.social@lidingo.se
Kundcenter: 08-731 30 00
www.lidingo.se

Personuppgiftsansvarig

Omsorgs- och socialnämnden
omsorg.social@lidingo.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa