Byte av hemtjänstutförare

LÄS MER

Byte av hemtjänstutförare

Här kan du anmäla att du vill byta hemtjänstutförare.   Läs om och jämför de hemtjänstutförare som du har att välja mellan här.

 • Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer

  Ändamålet med behandlingen

  Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan.

  Du kan kontakta Lidingö stad för att få information om vilka av dina personuppgifter staden behandlar. Det gör du genom att använda e-tjänsten "Begäran om registerutdrag". Du kan begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter genom att skicka e-post till dataskydd@lidingo.se.

  Genom att du klickar ”Slutför” i sista steget av denna e-tjänst ska du vara medveten om att de personuppgifter du angett kommer behandlas av Omsorgs- och socialförvaltningen för handläggning av detta ärende. Läs mer på www.lidingo.se/gdpr om hur Lidingö stad hanterar personuppgifter.

  Rättslig grund för behandlingen

  • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
  • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

  Lämna klagomål på personuppgiftshantering

  Om du tycker att Lidingö stad behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för stadens hantering av personuppgifter.

  Personuppgiftsansvarig
  Omsorgs- och socialnämnden

 

 

Frågor om e-tjänsten

Omsorgs- och socialförvaltningen
omsorg.social@lidingo.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa