Starta ny eller ändra befintlig skola, anmälan

LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig som planerar att starta ny eller ändra befintlig skola, förskola samt fritidshem på Lidingö.

Om du planerar att starta ny eller ändra en skola, förskola och fritidshem måste du i förväg anmäla detta till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Anmälningsskyldigheten gäller verksamheter i t.ex. förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och särskola.

Alla som bedriver verksamhet är enligt miljöbalken skyldiga att kontrollera sin verksamhet genom egenkontroll. Egenkontroll är ett verktyg för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens krav. Syftet är att bedriva ett systematiskt och förebyggande arbete för att skydda människors hälsa och miljön.

Om du skickar in anmälan med blankett via post ska den sändas till:

Lidingö stad

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

181 82 Lidingö

Information om avgift

En avgift tas ut för handläggning av anmälan. Den baserar sig på kommunens fastställda taxa.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
miljo.stadsbyggnad@lidingo.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Fastighetsbeteckning
  • En skalenlig ritning (1:50) över lokalen där rumsnummer och typ av rum framgår
  • Protokoll från obligatorisk ventilationskontroll där luftflödesprotokoll och ventilationsdimensionering framgår
  • Resultat av radonmätningar (för nya lokaler)
  • Verksamhetens egenkontrollprogram

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa