Ansökan om riksfärdtjänst

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Riksfärdtjänst söker du som behöver åka utanför Stockholms län och inte kan åka med allmänna kommunikationsmedel. Du kan ha en stor och varaktig funktionsnedsättning och måste på grund av detta resa på ett dyrare sätt än andra.

Ansök i god tid
För att säkerställa att din ansökan hinner handläggas i tid för avresa bör du ansöka om riksfärdtjänst i god tid. I regel minst fyra veckor före planerat avresedatum. Vid större helger, som till exempel jul och påsk, bör du lämna in din ansökan sex veckor innan planerad avresa.

Observera att riksfärdtjänsten har rätt att ändra avresetiden +/- två (2) timmar och ändra tid inom förmiddag och/eller eftermiddag samt samordna resan om förutsättningarna hos resenären medger.

Om du väljer att fylla i en papperskopia och skriva under ska den skickas till:
Lidingö stad
Omsorgs- och socialförvaltningen
181 82 Lidingö

 

Personuppgifter som behandlas

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan.

Du kan kontakta Lidingö stad för att få information om vilka av dina personuppgifter staden behandlar. Det gör du genom att använda e-tjänsten "Begäran om registerutdrag". Du kan begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter genom att skicka e-post till dataskydd@lidingo.se.

Genom att du klickar ”Slutför” i sista steget av denna e-tjänst ska du vara medveten om att de personuppgifter du angett kommer behandlas av utbildningsnämnden för handläggning av detta ärende. Läs mer på www.lidingo.se/gdpr om hur Lidingö stad hanterar personuppgifter.

Rättslig grund för behandlingen

 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Om du tycker att Lidingö stad behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för stadens hantering av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
Omsorgs- och socialförvaltningen

 

Frågor om e-tjänsten

Omsorgs- och socialförvaltningen
omsorg.social@lidingo.se
Kundcenter: 08-731 30 00
www.lidingo.se

Personuppgiftsansvarig

Omsorgs- och socialnämnden
omsorg.social@lidingo.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Måttangivelser och vikt på rullstol, elrullstol eller trehjulig rullstol
 • Kontaktuppgifter på fullmaktsinnehavare, god man etc
 • Kopia på fullmakten (om fullmaktsinnehavare finns)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa