Klagomål och synpunkter

LÄS MER

Klagomål och synpunkter inom stöd och omsorg

Om du har synpunkter, klagomål eller förslag till förbättringar,  vill vi gärna veta det. Har du synpunkter på en verksamhets utförande, så vill verksamheten få möjlighet att rätta till felaktigheter och brister.

Gör så här: 

Fyll i uppgifterna i följande e-tjänst så utförligt som möjligt. Ange gärna e-post för att få möjlighet att följa ditt ärendes status.  Beskriv ditt klagomål eller synpunkt under rubriken Beskrivning i e-tjänsten. Vill du lägga till ytterligare information har du även möjlighet att bifoga filer till din synpunkt eller klagomål. Det gör du på sida två i e-tjänsten. 

Så hanterar vi synpunkter och klagomål

Lidingö stad ser dina synpunkter och klagomål som ett viktigt instrument för att vi ska kunna förbättra och utveckla verksamheten. Vårt mål är att ta hand om synpunkter och klagomål så snabbt som möjligt och rätta till fel som uppstått.

De synpunkter och klagomål som kommer in till staden tas om hand av våra tjänstemän som arbetar med kvalitetsutveckling.  Alla synpunkter och klagomål som inte framförs anonymt kommer att besvaras, där vi beskriver vilka åtgärder din anmälan föranleder.

 Vi återkopplar till dig inom 15 dagar. 

Överklaga kommunens beslut

Om du inte är nöjd med det beslut kommunen har fattat, kan du överklaga det. Beslutet överklagas till förvaltningsrätten, men du ska skicka din överklagan till kommunen. Överklagandet ska vara kommunen tillhanda senast tre veckor efter det du tagit del av beslutet.

Frågor om e-tjänsten

Omsorgs- och socialförvaltningen
omsorg.social@lidingo.se
Kundcenter: 08-731 30 00
www.lidingo.se

Personuppgiftsansvarig

Omsorgs- och socialnämnden
omsorg.social@lidingo.se