Förenklad biståndshandläggning

LÄS MER

Förenklad biståndshandläggning

Du som är 80 år fyllda och folkbokförd på Lidingö kan ansöka om vissa hemtjänstinsatser med förenklad handläggning.

Dessa insatser är:

 • Trygghetslarm
 • Leverans av matlåda
 • Service i form av städning, tvätt och inköp till en omfattning av sex timmar per månad och hushåll

Sammanboende make/maka/partner behöver båda ansöka om serviceinsatser och/eller matdistribution, det räcker då att den ena parten uppnått 80 år. Trygghetslarm är en individuell insats.

Avgift tas ut enligt fastställd taxa. Läs mer om avgifter för äldreomsorg här.

Du får själv välja vilken hemtjänstutförare du vill ha. Här kan du hitta och jämföra hemtjänstutförare.

Saknar du e-legitimation eller behöver du hjälp med din ansökan kontaktar du vårt kundcenter som hjälper dig vidare till en biståndshandläggare. 

Lidingö stads kundcenter
Telefon: 08-731 31 32

 • Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer

  Ändamålet med behandlingen

  Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan.

  Du kan kontakta Lidingö stad för att få information om vilka av dina personuppgifter staden behandlar. Det gör du genom att använda e-tjänsten "Begäran om registerutdrag". Du kan begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter genom att skicka e-post till dataskydd@lidingo.se.

  Genom att du klickar ”Slutför” i sista steget av denna e-tjänst ska du vara medveten om att de personuppgifter du angett kommer behandlas av Omsorgs- och socialförvaltningen för handläggning av detta ärende. Läs mer på www.lidingo.se/gdpr om hur Lidingö stad hanterar personuppgifter.

  Rättslig grund för behandlingen

  • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
  • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

  Lämna klagomål på personuppgiftshantering

  Om du tycker att Lidingö stad behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för stadens hantering av personuppgifter.

  Personuppgiftsansvarig
  Omsorgs- och socialnämnden

 

 

Frågor om e-tjänsten

Omsorgs- och socialförvaltningen
omsorg.social@lidingo.se
Lidingö stads kundcenter: 08-731 31 32

Personuppgiftsansvarig

Omsorgs- och socialnämnden
omsorg.social@lidingo.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa