Kostentreprenad - reklamation

LÄS MER

Kostentreprenad – reklamation

Vid brist påtalas felet omgående till aktuellt kök för åtgärd.

Om köket inte åtgärdar felet direkt, innan maten ska serveras, så ska en skriftlig reklamation skickas till upphandlingsenheten. Sådan reklamation bör ske inom 24 timmar från det att bristen uppstod, efter det är det svårt att hantera reklamation korrekt.

Kontrollera att den beställning som er verksamhet lagt är korrekt innan reklamation sker

När du använder denna e-tjänst, eller skriver ut och skickar in underskriven pappersblankett, behandlas dina  personuppgifter av  kommunstyrelsen i Lidingö stad i samband med inloggning och handläggning.  Läs mer på www.lidingo.se/gdpr om hur dina  personuppgifter behandlas.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa