Bostadsanpassningsbidrag och reparationsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag om du har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning, och på grund av den behöver anpassa bostaden för att kunna bo kvar. Du kan också söka bidrag för service och reparation av de tekniska produkter du redan har beviljats bidrag för.

Du kan ansöka om bidraget med eller utan e-legitimation, men i de fall ansökan avser barn under 18 år eller då du som gode man, förvaltare eller fullmaktsinnehavare söker åt den funktionsnedsatte krävs alltid att du loggar in och signerar ansökan med e-legitimation. 

Observera att du inte kan få bidrag för bostadsanpassning om du har fått din bostad genom ett beslut via Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om särskilt stöd (LSS).
 

När krävs ett medicinskt intyg?

Om din ansökan gäller andra åtgärder än trösklar och stödhandtag måste du bifoga ett mediciniskt intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan medicinsk sakkunnig. Intyget ska beskriva din funktionsnedsättning och de problem den medför i bostaden.

Om du ansöker om bidraget med e-legitimation hämtas personuppgifter från Skatteverket och är delvis förifyllda. 

Om du använder e-tjänsten kan du bifoga dina handlingar, till exempel medicinska intyg, digitalt. Om du har handlingarna i pappersform kan du fotografera av dem med mobiltelefonen och därefter bifoga dem.

Om du inte vill eller kan använda e-legitimation behöver du gå till vår e-tjänst utan e-legitimation. Den fungerar som en pappersblankett i digitalt format, där du själv får fylla i dina kontakt- och personuppgifter. E-tjänsten når du här: Bostadsanpassningsbidrag utan inloggning

Om du använder e-tjänsten kan du bifoga dina handlingar, till exempel medicinska intyg, digitalt. Om du har handlingarna i pappersform kan du fotografera av dem med mobiltelefonen och därefter bifoga dem.

Om du hellre vill ansöka om bostadsbidrag på pappersblankett så hämtar du den genom att klicka på den blå knappen till höger. 

Ansökan tillsammans med eventuella handlingar skickas till:
Lidingö stad
Miljö- och stadsbyggnadskontoret/BAB
181 82 Lidingö 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa