Ansökan om kommunalt bostadstillägg LSS

LÄS MER

Ansökan om kommunalt bostadstillägg enligt LSS 

Denna e-tjänst ska användas om du vill ansöka om kommunalt bostadstillägg för bostad enligt 9 $ 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Följande handlingar behöver biläggas din ansökan:

 • Underlag som styrker inkomst (till exempel senaste inkomstdeklarationens alla sidor eller ett bankkontoutdrag över de senaste två månaderna)
 • Beslut från Försäkringskassan om bostadstillägg
 • Underlag som styrker boendekostnad (till exempel kopia på hyresavi)

Om du väljer att fylla i en papperskopia och skriva under ska den skickas till:
Lidingö stad
Omsorgs- och socialförvaltningen
181 82 Lidingö

 

Personuppgifter som behandlas

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer

I samband med att en anmälan genomförs kan även andra typer av uppgifter förekomma beroende på vad uppgiftslämnaren anger för typ av information.  I vissa fall kan personuppgifter av känslig karaktär förekomma.  

Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan.

Du kan kontakta Lidingö stad för att få information om vilka av dina personuppgifter staden behandlar. Det gör du genom att använda e-tjänsten "Begäran om registerutdrag". Du kan begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter genom att skicka e-post till dataskydd@lidingo.se.

Genom att du klickar ”Slutför” i sista steget av denna e-tjänst ska du vara medveten om att de personuppgifter du angett kommer behandlas av Omsorgs - och socialförvaltningen för handläggning av detta ärende. Läs mer på www.lidingo.se/gdpr om hur Lidingö stad hanterar personuppgifter.

Rättslig grund för behandlingen

 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Om du tycker att Lidingö stad behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för stadens hantering av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
Omsorgs- och socialnämnden

 

 

Frågor om e-tjänsten

Omsorgs- och socialförvaltningen
omsorg.social@lidingo.se
08-731 30 00
www.lidingo.se

Personuppgiftsansvarig

Omsorgs- och socialnämnden
omsorg.social@lidingo.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa