Uppehåll i hämtning av rest- och matavfall samt slam eller latrin, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Förutsättningen för att staden ska bevilja uppehåll är att fastigheten inte används under en sammanhängande period av minst fyra månader (permanentbostad) respektive hela hämtningsperioden 16 april till 15 oktober (fritidsfastighet). Vi kan bevilja uppehåll för ett år i taget, inte retroaktivt.

Vi behöver ha din ansökan senast fyra veckor före avsedd period. Den fasta avgiften tas ut även under tiden för uppehållet.

Meddela oss om fastigheten börjar användas innan tiden för beviljat uppehåll har gått ut.

Ditt ärende handläggs i ett annat system

Obs! Tekniska förvaltningen handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats.

Ifyllt formulär kräver fastighetsägarens elektroniska signering.

Utskriven ansökan med bilagor kan skickas till:
Lidingö stad
Tekniska förvaltningen
181 82 Lidingö

Frågor om e-tjänsten

Tekniska förvaltningen
teknik.fastighet@lidingo.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa