Begäran om registerutdrag enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du behöver ha en e-legitimation för att kunna använda e-tjänsten. Är du under 18 år kan din vårdnadshavare begära ut registerutdrag för din räkning. Är du över 18 och saknar e-legitimation finns en blankett tillgänglig via stadshusets reception. 

 

Registerutdraget lämnas i normalfallet ut till den registrerade senast en månad från dess att begäran mottagits.

 

När du använder denna e-tjänst behandlas dina personuppgifter av kommunstyrelsen samt de personuppgiftsansvariga för vilka du begär att få registerutdrag från. Personuppgifterna behandlas i samband med inloggning och handläggning. Läs mer på www.lidingo.se/gdpr om hur dina personuppgifter behandlas.

Frågor om e-tjänsten

Dataskydd
dataskydd@lidingo.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa